Thứ năm, 20 Tháng 1 2022

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH

2019-08-15 04:34:28

Sáng ngày 09/8/2019, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi vừa có buổi làm việc tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Nội dung buổi làm việc tập trung vào việc chuẩn bị cho công tác xây dựng chiến lược phát triển Du lịch của ngành VHTTDL đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong báo cáo một số việc thực hiện của nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển ngành trong nhiệm kỳ tới; đồng thời xây dựng chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 theo định hướng làm việc của Bí thư Phan Văn Mãi. Ngành đề xuất tỉnh tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt hơn gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy, phát huy các giá trị truyền thống để phát triển toàn diện con người Bến Tre để phát triển lĩnh vực du lịch, cần khai thác triệt các sản phẩm từ dừa để xây dựng thương hiệu du lịch “Sinh thái, sông nước xứ Dừa” và định hướng tới mục tiêu xây dựng sản phẩm đặc thù của địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

 

 xd chien luoc phat trien du lich

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở VHTTDL.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính,... đều xoáy sâu vào việc xem tài nguyên nông nghiệp góp phần cho phát triển du lịch rất tốt; phải xem du lịch song song cùng các ngành kinh tế khác của tỉnh, không nên đầu tư dàn trãi mà phải tập trung.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Lập đề nghị ngành VHTTDL tập trung cho du lịch và cần có sự tham mưu tích cực trong việc quy hoạch chiến lược mà trong đó phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa - xã hội, nền tảng của nông nghiệp, làm sao đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo nội dung chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nhấn mạnh giai đoạn đầu xây dựng tầm nhìn chiến lược của tỉnh rất quan trọng. Cần tương tác giữa chuyên gia với các sở ngành, địa phương để hình thành nên tầm nhìn, từ đó mới thảo luận sâu hơn về chiến lược. Bí thư yêu cầu tiếp tục đánh giá hiện trạng, định hướng mục tiêu, tầm nhìn, giải pháp cho các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình để xây dựng và phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa bản địa. Ông đề nghị xây dựng phát triển chú trọng việc "Đầu tư, sử dụng công và đầu tư công sử dụng tư để tạo nét mới trong phát triển kinh tế - xã hội./.

Tin, ảnh: Lê Luông