Thứ hai, 16 Tháng 5 2022

Ban thường vụ Hiệp hội du lịch ĐBSCL Nhiệm kỳ II 2011-2016

2017-05-23 06:18:29

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI DU LỊCH ĐBSCL

NHIỆM KỲ II (NĂM 2011-2016) 

 

1/ Ông Trần Việt Phường
    Chức vụ: Chủ Tịch
    Đơn vị: Hiệp Hội Du Lịch ĐBSCL
 2/ Ông Lê Thanh Phong
    Chức vụ: Phó Chủ Tịch Thường trực
    Đơn vị: Hiệp Hội Du Lịch ĐBSCL
3/ Ông Vưu Chấn Hùng
    Chức vụ: Phó Chủ Tịch
    Đơn vị: Công ty Cổ Phần Du Lịch Cần Thơ
    Chức danh ngoài Hiệp hội: Chủ tịch HĐQT
4/ Ông Nguyễn Hữu Đệ
    Chức vụ: Phó Chủ Tịch
    Đơn Vị: VCCI Cần Thơ
    Chức danh ngoài Hiệp hội: Phó Giám Đốc
5/ Ông Trần Đạt Duy
     Chức vụ: Phó Chủ Tịch
     Đơn vị: Cty CP Xây dựng và khoáng sản Kiên Giang
     Chức danh ngoài Hiệp hội: Tổng Giám Đốc
6/ Ông Phan Văn Hò
     Chức vụ: Phó Chủ Tịch
     Đơn vị: Hiệp Hội Du Lịch ĐBSCL
7/ Ông Phạm Thế Triều 
     Chức vụ: Phó Chủ Tịch
     Đơn vị: Sở VH-TT & DL An Giang
     Chức danh ngoài Hiệp Hội: Phó Giám Đốc
8/ Ông Lê Hoàng Vinh
     Chức vụ: Ủy Viên Thường Vụ
     Đơn vị: Cty TNHH TM-DV-DL Vinh Sang
     Chức danh ngoài Hiệp Hội: Giám Đốc
9/ Ông Lâm Thanh Bình
    Chức vụ: Tổng Thư Ký - Ủy Viên Thường Vụ
    Đơn vị: Hiệp Hội Du Lịch ĐBSCL