Thứ hai, 16 Tháng 5 2022

Ban kiểm tra Hiệp hội du lịch ĐBSCL Nhiệm Kỳ II 2011-2016

2017-05-23 06:19:28

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA
NHIỆM KỲ II (2011 -2016)

 
 
1/- Ông: Võ Thanh Tuấn
Đơn vị: Hiệp Hội Du Lịch ĐBSCL
Chức danh Nhiệm Kỳ I: Ủy  Viên BCH -Phó ban 
Chức danh  Nhiệm Kỳ II: Trưởng ban 
2/- Ông: Nguyễn Văn Hoàng
Đơn vị: Trung Tâm Thông Tin  Xúc Tiến Du Lịch Hậu Giang
Chức danh Nhiệm Kỳ I: Ủy  Viên BCH
Chức danh  Nhiệm Kỳ II: Phó Ban
Chức danh ngoài Hiệp Hội:
3/- Ông: Nguyễn Minh Thơ
Đơn vị: Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch CẦn Thơ
Chức danh Nhiệm Kỳ I: Hội viên
Chức danh  Nhiệm Kỳ II: Ủy Viên
Chức danh ngoài Hiệp Hội: Hiệu Phó Phụ Trách