Thứ năm, 17 Tháng 8 2017

QĐ 43-QĐ-HHDL v-v công nhận sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang ...

2015-12-21 06:12:13
Quyết định số 43/QĐ-HHDL về việc công nhận Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch tình Hậu Giang là thành viên Cụm hợp tác phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL
VP MDTA