Thứ ba, 05 Tháng 7 2022

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN ĐIỂM DU LỊCH TIÊU BIỂU ĐBSCL

2018-08-21 02:45:35

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN ĐIỂM DU LỊCH TIÊU BIỂU ĐBSCL

 A. Đối với các điểm du lịch tiêu biểu đăng ký công nhận mới:

  1. Đơn đề nghị công nhận “Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL” (theo mẫu tại đây)
  2. Danh sách nhân sự lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ (theo mẫu tại đây)
  3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hay giao nhiệm vụ quản lý, giấy chứng nhận an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm
  4. Có ít nhất 05 tấm hình cở 15x 20cm minh họa cho cơ sở (gửi qua địa chỉ mail: vpmdta@gmail.com, chú thích tên từng ảnh được gởi, dung lượng ảnh phải đạt trên 2MB)
  5. Nộp phí khảo sát, xét chọn là 3.000.000đ/một đơn vị

B. Đối với các điểm du lịch tiêu biểu đề nghị công nhận lại:

  1. Đơn đề nghị công nhận “Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL” (theo mẫu tại đây)
  2. Danh sách nhân sự lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ (theo mẫu tại đây)
  3. Bảng tổng hợp các tiêu chí bình chọn điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL (theo mẫu tại đây)
  4. Báo cáo hoạt động thời gian qua, kế hoạch phát triển, bổ sung dịch vụ sản phẩm thời gian tới.
  5. Nộp phí khảo sát, xét chọn là 3.000.000đ/một đơn vị

* Hồ sơ đăng ký bình chọn Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL gửi bản chính, qua bưu điện theo địa chỉ:    

    Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Số 75D Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

* Tiêu chí bình chọn điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL (tại đây) và các biểu mẫu đề nghị công nhận điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, yêu cầu các đơn vị truy cập từ website của Hiệp hội du lịch ĐBSCL: mdta.com.vn

Tải về các mục như sau:

TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN ĐIỂM DU LỊCH TIÊU BIỂU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐIỂM DU LỊCH TIÊU BIỂU ĐBSCL

DANH SÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

BẢNG TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN