Thứ ba, 05 Tháng 7 2022

Hồ sơ chuẩn bị khảo sát, thẩm định bình chọn lại điểm du lịch tiêu biểu DBSCL 2018

2018-08-30 02:16:27

Căn cứ tiêu chí bình chọn điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL được ban hành ngày 12/3/2015, quy định thời gian để thẩm định, bình chọn lại điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL là 03 năm, kể từ ngày được công nhận lần gần nhất.

Để duy trì và nâng cao chất lượng điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL dự kiến thời gian khảo sát, thẩm định lại các điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL vào tháng 9 năm 2018.

Đề nghị Quý đơn vị thực hiện những yêu cầu sau đây:

- Gửi báo cáo hoạt động 3 năm qua (nêu thuận lợi khó khăn và kế hoạch phát triển, bổ sung sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới).

- Phiếu đăng ký theo mẫu (kèm theo) - tải về

Đề nghị Quý đơn vị gửi về: Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, số 75 D, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc qua email: vpmdta@gmail.com trước ngày 05/9/2018, để Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL xây dựng kế hoạch khảo sát, thẩm định lại.

Mong Quý đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện./.

File đính kèm như sau:

- Công văn khảo sát bình chọn lại điểm du lịch ĐBSCL

- Dự kiến lịch khảo sát

- Phiếu đăng ký