Thứ ba, 05 Tháng 7 2022

Công văn V/v Hỗ trợ giảm giá phòng khách sạn, nhà hàng, điểm bán vé tham quan

2018-08-31 09:47:21

HIỆP HỘI DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

------------------------

Số: 37/CV-HHDL

V/v hỗ trợ giảm giá phòng khách sạn,nhà hàng, điểm bán vé tham quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

Cần Thơ, ngày 31  tháng 8  năm 2018

 

 

           Kính gửi:

 Các đơn vị kinh doanh du lịch, khách sạn, nhàn hàng, khu, điểm du lịch các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Bến tre và TP. Cần Thơ.

-   Hội viên  Hiệp hội Du lịch ĐBSCL kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu, điểm du lịch thuộc các địa phương An Giang, Tiền Giang, Bến tre và TP. Cần Thơ.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam giao Câu lạc bộ Du lịch Cộng đồng CTC tổ chức chương trình Khảo sát tuyến điểm du lịch thuộc khu vực ĐBSCL cho các Doanh nghiệp lữ hành là thành viên CTC với mục đích đẩy mạnh xúc tiến du lịch, giới thiệu các điểm đến khu vực ĐBSCL, xây dựng sản phẩm du lịch mới và kết nối tuyến du lịch các tỉnh thành ĐBSCL từ 25/9/2018 đến 28/9/2018.

Đề nghị các Doanh nghiệp du lịch, hội viên Hiệp hội Du lịch ĐBSCL kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu, điểm du lịch v.v… ở các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Bến tre và TP. Cần Thơ, xem xét, hỗ trợ áp dụng mức giá dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn.

(xin chuyển tiếp công văn của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và chương trình famtrip)

  • Như trên;
  • Lưu VT.    

 

 

 

BCH HIỆP HỘI DU LỊCH ĐBSCL

PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                            

    Vưu Chấn Hùng

    (đã ký)