Thứ hai, 15 Tháng 8 2022

Xây Trung tâm giao lưu quốc tế văn hóa tại Phú Quốc

2015-12-01 02:44:44

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.


Biển Phú Quốc

Dự án được đầu tư với mục tiêu xây dựng địa điểm giao lưu, hợp tác, đào tạo, triển lãm văn học nghệ thuật, sáng tác, sáng tạo văn học nghệ thuật;tạo dựng địa điểm hội nghị, tăng cường phạm vi giao lưu văn hóa, văn học nghệ thuật với các tổ chức ên thế giới;tập hợp thu hút cộng đồng văn nghệ sỹ để chia sẻ, hỗ trợ sáng tác, sáng tạo văn học nghệ thuật, phục vụ tốt hơn công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.


Về quy mô đầu tư, sẽ xây dựng mới không gian giao lưu văn hóa dưới hình thức hội trường đa năng và các công trình phụ trợ trên diện tích đất dự kiến khoảng 30.000 m2, bảo đảm phù hợp với quy hoạch.
Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng mức đầu tư dự kiến không quá 70 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch, quy định củvăn hóa nghệ thuật tra Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành có liên quan;bảo đảm đúng tiến độ và không phát sinh thêm kinh phí.

Nguồn:chinhphu.vn