Thứ năm, 22 Tháng 8 2019

Chính sách ưu đãi và dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

2016-01-05 04:09:29

Tỉnh Kiên Giang luôn có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư từ việc tìm hiểu thông tin, cấp giấy phép hoạt động đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; là cầu nối của doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm gắn kết doanh nghiệp với môi trường đầu tư, với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền giúp doanh nghiệp an tâm khi đầu tư tại địa phương.

1. Chính sách ưu đãi về đất đai
Đơn giá thuê đất một năm được tính bằng tỷ lệ % (phần trăm) giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đầu năm hoặc quyết định theo quy định của Chính phủ, cụ thể như sau:
Đất phi nông nghiệp tại thành phố Rạch Giá (trừ xã Phi Thông và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp), tỷ lệ đơn giá cho thuê đất là 1,5%/năm. Đất nông nghiệp;khu công nghiệp, cụm công nghiệp;đất phi nông nghiệp tại khu vực còn lại và xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá tỷ lệ đơn giá cho thuê đất là 0,75%/năm.
Đơn giá thuê mặt nước:Giá cho thuê mặt nước biển sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản địa bàn Thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên giá cho thuê mặt nước biển cố định và không cố định là 50 đồng/m2/năm. Các huyện còn lại giá cho thuê mặt nước biển cố định và không cố định là 30 đồng/m2/năm.
Giá cho thuê mặt nước biển sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (trừ các trường hợp lấn biển để xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới,...):địa bàn Thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc giá cho thuê mặt nước biển có xây dựng công trình là 100 đồng/m2/Năm;giá cho thuê mặt nước biển không có xây dựng công trình từ phạm vi bờ biển ra 100m là 50 đồng/m2/năm;từ phạm vi trên 100m là 25 đồng/m2/năm.
Huyện Hòn Đất, Kiên Lương và thị xã Hà Tiên (trừ các xã đảo của huyện Kiên Lương, các xã đảo của thị xã Hà Tiên) giá cho thuê mặt nước biển có xây dựng công trình là 80 đồng/m2/Năm;giá cho thuê mặt nước biển không có xây dựng công trình từ phạm vi bờ biển ra 100m là 40 đồng/m2/năm;từ phạm vi trên 100m là 20 đồng/m2/năm.
Các huyện còn lại và các xã đảo của huyện Kiên Lương các xã đảo của thị xã Hà Tiên. giá cho thuê mặt nước biển có xây dựng công trình là 60 đồng/m2/Năm;giá cho thuê mặt nước biển không có xây dựng công trình từ phạm vi bờ biển ra 100m là 30 đồng/m2/năm;từ phạm vi trên 100m là 15 đồng/m2/năm.
Trường hợp Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê đất, thuê mặt nước một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê đất phải nộp được tính bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng mục đích sử dụng đất và cùng thời hạn sử dụng đất.
2. Chính sách miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước
Các dự án đầu tư vào Kiên Giang được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản như sau:
Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên được miễn tiền thuê đất trong thời gian 7 năm. Nếu Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền thuê đất 11 năm;Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền thuê đất đến 15 năm.
Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại Phú Quốc và các huyện còn lại được miễn tiền thuê đất trong thời gian 11 năm. Nếu Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền thuê đất 15 năm;Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì có thể xem xét miễn toàn bộ thời gian thuê.
Đặc biệt, trong thời gian xây dựng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng, nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.
Đối với các dự án hoạt động trên lĩnh vực xã hội hóa như:Giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thì có thể xem xét miễn toàn bộ tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất.
3. Chính sách ưu đãi về Thuế suất và thời gian áp dụng
Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên được hưởng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm;đầu tư tại các huyện và các đảo, hải đảo còn lại thuộc tỉnh Kiên Giang được hưởng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm.
Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được hưởng mức thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động;lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm phần mềm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhà máy điện nước, đường giao thông, bảo vệ môi trường... có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần thu hút đầu tư thì được hưởng mức Thuế suất 10% trong thời gian 15 năm (thời gian ưu đãi có thể kéo dài đến 30 năm tùy thuộc vào quy mô, công nghệ mới,…).
4. Chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi có thu nhập chịu thuế
Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên được miễn 2 năm và giảm 50% cho 4 năm tiếp theo. Đầu tư tại các huyện và các đảo, hải đảo còn lại thuộc tỉnh Kiên Giang được miễn 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo.
Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn toàn tỉnh, lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm phần mềm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhà máy điện nước, đường giao thông, bảo vệ môi trường... có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần thu hút đầu tư được miễn thuế thu nhập trong 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo.
5. Các chính sách ưu đãi khác
Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Được Nhà nước ưu tiên cho vay vốn để đầu tư hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư từ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế, trong đó có huyện đảo Phú Quốc.
Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư ngoài các ưu đãi trên còn được hưởng thêm các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP.
6. Các Dự án kêu gọi đầu tư
Dự án Khu Di tích lịch sử, Văn hoá, Danh thắng Hòn Đất - Hòn Me - Hòn Quéo:Địa điểm đầu tư tại xã Thổ Sơn, Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu xây dựng Khu du lịch - di tích lịch sử. Quy mô 640 ha. Vốn đầu tư 960 tỷ đồng. Hiện trạng sử dụng đất:Đất di tích, di tích văn hóa, đất dân. Chưa giải phóng mặt bằng (GPMB), chưa có phương án được duyệt.
Dự án Khu Di tích lịch sử, Danh lam thắng núi Bình San:Địa điểm đầu tư tại P.Bình San, Tx.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu xây dựng Khu du lịch - di tích lịch sử. Quy mô 27,14 ha. Vốn đầu tư 340 tỷ đồng. Hiện trạng sử dụng đất:Đất thổ cư, đất vườn, đất rừng, đất lúa. Chưa GPMB, chưa có phương án được duyệt.
Dự án Khu du lịch Tà Lu - Mũi Nai:Địa điểm đầu tư tại P.Pháo Đài, Tx.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu xây dựng Khu du lịch, dịch vụ. Quy mô 50 ha. Vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Hiện trạng sử dụng đất:Đất thổ cư, đất vườn, đất rừng, đất lúa. Chưa GPMB, chưa có phương án được duyệt.
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, mạo hiểm, khám phá quần đảo Hải Tặc:Địa điểm đều tư tại xã đảo Tiên Hải, Tx.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu  xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, khám phá quần đảo Hải Tặc. Quy mô 10 ha. Vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Hiện trạng sử dụng đất:Đất thổ cư, đất vườn, đất rừng. Đã bồi thường, GPMB 10 (ha).
Dự án Cảng Bãi Nò:Địa điểm đầu tư tại P.Pháo Đài, Tx.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu xây dựng Cảng hàng hóa, du lịch. Quy mô 78 ha. Vốn đầu tư 419 tỷ đồng. Hiện trạng sử dụng đất:Đất thổ cư, đất vườn, đất lúa. Chưa GPMB, chưa có phương án được duyệt.
Dự án Khu du lịch quần đảo Bà Lụa:Địa điểm đầu tư Quần đảo Bà Lụa, xã Sơn Hải, H.Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu xây dựng Khu du lịch sinh thái biển đảo. Quy mô 100 ha. Vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Hiện trạng sử dụng đất:Quần đảo, đất dân, đất Nhà nước, đất rừng, đất vườn. Chưa GPMB, chưa có phương án được duyệt.
Dự án Trung tâm Thương mại Dương Đông (Khu sân bay cũ):Địa điểm đầu tư tại TT.Dương Đông, H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu xây dựng Khu thương mại phức hợp. Quy mô 83 ha. Vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Hiện trạng sử dụng đất:Đất dân ở, đất trồng cây lâu năm. Chưa GPMB, chưa có phương án được duyệt.
Dự án Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao quốc tế - trường đua:Địa điểm đầu tư tại xã Dương Tơ, H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao, giải trí, dịch vụ…Quy mô 169 ha. Vốn đầu tư 1.440 tỷ đồng. Hiện trạng sử dụng đất:Đất cây xanh, đất chưa GPMB, chưa có phương án được duyệt.
Dự án Công viên văn hóa An Hòa:Địa điểm đầu tư tại P.An Bình, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang. Mục tiêu xây dựng khu Dịch vụ du lịch. Quy mô 39,11 ha. Vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Hiện trạng sử dụng đất:Đất sạch, đất công viên.
Trần Văn Linh