Thứ hai, 16 Tháng 5 2022

Du lịch Kiên Giang-Tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao chất lượng phục vụ

2015-01-26 14:14:56

Thời gian qua, Du lịch Kiên Giang đã có bước phát triển khá, số lượng cơ sở kinh doanh du lịch tăng lên nhanh chóng, nhiều cơ sở đã đầu tư trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực ... góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Tuy nhiên, hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch nhất là cơ sở lưu trú du lịch vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngành Dulịch Kiên Giang đã tổ chức hai đợt tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về Du lịch tại Thành phố Rạch Giá và huyện đảo Phú Quốc. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 80 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn, qua đó giúp các doanh nghiệp khắc phục những hạn chế khiếm khuyết của đơn vị mình góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Tại các buổi tuyên truyền các doanh nghiệp hoat động du lịch, đã được nghemột số nội dung cơ bản của Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch;tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu du lịch;đặc biệt là được tư vấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ của cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ đáp ứng theo quy định của bộ tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh thời gian qua. Các ý kiến của doanh nghiệp tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo theo quy định của bộ tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;vấn đề chất lượng đào tạo nguồn nhân lực;vấn đề bảo vệ môi trường du lịch;vấn đề sản phẩm du lịch, hạ tầng kỷ thuật....Qua đó, đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn nhằm đưa du lịch tỉnh nhà phát triển một cách bền vững.

Thông qua Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hy vọng rằng các doanh nghiệp sẽ cải thiện được chất lượng dịch vụ của đơn vị mình để phục vụ khách du lịch ngày một tốt hơn. Ý thức việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Du lịch cũng sẽ được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch.

(Trần Văn Linh)