Điều kiện và tiêu chí bình chọn Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long (Điều chỉnh, bổ sung)

28-03-2023

ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN ĐIỂM DU LỊCH TIÊU BIỂU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(Điều chỉnh, bổ sung)

 

I/- TÊN GỌI VÀ ĐỐI TƯỢNG:

  • Điểm Du lịch tiêu biểu ĐBSCL là điểm đến có tài nguyên du lịch đặc thù và các sản phẩm, dịch vụ du lịch nổi bật của vùng, có khả năng thu hút, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí... của du khách.
  • Điểm Du lịch tiêu biểu ĐBSCL gồm có: Điểm du lịch tổng hợp; Di tích văn hóa - lịch sử, công trình công cộng, công trình kiến trúc nghệ thuật, vườn Quốc gia, vườn sinh thái, khu, điểm du lịch sinh thái; Cơ sở lưu trú du lịch; Cơ sở nghề truyền thống có phục vụ du lịch ....

diem du lich dbscl

II/- ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN:

1/- Đối với các điểm du lịch tổng hợp (là các điểm có tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa và các sản phẩm dịch vụ phong phú, đa dạng):

a/- Điều kiện:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

- Không bị xử phạt hành chính trong vòng 12 tháng, tính đến  thời điểm xét chọn

- Tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch do địa phương, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và các đơn vị có liên quan tổ chức;

- Là Hội viên Hiệp hội Du lịch ĐBSCL.

b/- Tiêu chí bình chọn:

- Có diện tích tối thiểu 2 ha (20.000 m2); kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết đảm bảo phục vụ khách du lịch (Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, biển chỉ dẫn….)

- Có số lượng khách đến tham quan hằng năm từ 120.000 lượt trở lên.

- Có ít nhất 10 loại dịch vụ (các dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu từng loại hình kinh doanh).

- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và đề án bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có giá trị tương đương. Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện phải thực hiện theo qui định của pháp luật.

- Có cơ sở vật chất kỹ thuật và phương án đảm bảo an toàn cho du khách phù hợp với từng loại hình phục vụ và kinh doanh.

- Cán bộ quản lý phải qua đào tạo, bồi dưỡng các cấp từ 70% trở lên, nhân viên phục vụ đã qua đào tạo từ 40% trở lên, trong đó lao động địa phương ít nhất 50%.

- Có thuyết minh về điểm du lịch.

2/- Đối với các di tích văn hóa - lịch sử; công trình công cộng; công trình kiến trúc nghệ thuật; vườn Quốc gia, vườn sinh thái; khu, điểm du lịch sinh thái:

a/- Điều kiện chung

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

- Không bị xử phạt hành chính trong vòng 12 tháng, tính đến  thời điểm xét chọn

- Tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Là Hội viên Hiệp hội Du lịch ĐBSCL.

b/- Tiêu chí bình chọn

- Có số lượng khách đến tham quan hàng năm từ 40.000 lượt trở lên; Cơ sở hạ tầng thuận lợi.

- Kinh doanh các ngành nghề có điều kiện phải thực hiện theo qui định của pháp luật; tỉ lệ lao động địa phương ít nhất 50%.

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường…

- Có cơ sở vật chất kỹ thuật và phương án đảm bảo an toàn cho du khách phù hợp.

- Có thuyết minh về điểm du lịch.

3/- Đối với  Cơ sở lưu trú (các điểm du lịch ngh dưỡng và các loại hình lưu trú du lịch khác)

a/- Điều kiện chung

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

- Không bị xử phạt hành chính trong vòng 12 tháng, tính đến  thời điểm xét chọn.

- Tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Là Hội viên Hiệp hội Du lịch ĐBSCL.

b/- Tiêu chí bình chọn

- Đang được xếp hạng từ 3 sao trở lên.

- Công suất phòng đạt bình quân từ 70% trở lên.

- Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện phải thực hiện theo qui định của pháp luật.

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường…

- Có cơ sở vật chất kỹ thuật và phương án đảm bảo an toàn cho du khách phù hợp.

- Cán bộ quản lý phải qua đào tạo các cấp từ 80% trở lên, nhân viên phục vụ là 70%, trong đó 20% có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Tỉ lệ lao động địa phương ít nhất 50%.

4/- Đối với các cơ sở nghề truyền thống có phục vụ du lịch…

a/- Điều kiện chung

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

- Không bị xử phạt hành chính trong vòng 12 tháng, tính đến  thời điểm xét chọn.

- Tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Là Hội viên Hiệp hội Du lịch ĐBSCL.

b/- Tiêu chí bình chọn

- Có số lượng khách đến tham quan hàng năm từ 40.000 lượt trở lên; Cơ sở hạ tầng (đường giao thông, điện, nước…) thuận lợi.

- Đối với các cơ sở ẩm thực phải đạt doanh thu theo chỉ tiêu kế hoạch (được cấp quản lý trực tiếp giao hằng năm).

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường…

- Có cơ sở vật chất kỹ thuật và phương án đảm bảo an toàn cho du khách phù hợp.

- Kinh doanh các ngành nghề có điều kiện, phải thực hiện theo qui định của pháp luật. Tỉ lệ lao động địa phương ít nhất 50%.

IV/- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/- Tiêu chí này triển khai, phổ biến đến các Sở quản lý du lịch, Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành và hội viên Hiệp hội Du lịch ĐBSCL. Đăng trên trang thông tin điện tử: mdta.com.vn của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, có mẫu hồ sơ đề nghị bình chọn đính kèm.

2/- Căn cứ đặc điểm của điểm đến, Hội đồng bình chọn điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL sẽ vận dụng linh hoạt các điều kiện và tiêu chí trong quá trình thẩm định, bình chọn đảm bảo tính chính xác và phù hợp yêu cầu phát triển du lịch của vùng.

3/- Hồ sơ đề nghị thẩm định, xét chọn tái công nhận và công nhận mới điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc TW), gởi về Văn phòng Hiệp hội trước tháng 6 để lập kế hoạch tiến hành khảo sát, thẩm định từ tháng 9 hàng năm.

4/- Họp Hội đồng tổ chức xét bình chọn và ban hành Quyết định công nhận điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL trước tháng 12 trong năm, để các đơn vị báo cáo thành tích với địa phương. Công bố và trao Quyết định công nhận vào dịp tổng kết năm của Hiệp hội.

5/- Thời gian để thẩm định, bình chọn lại (tái công nhận) điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL là 3 năm kể từ ngày được công nhận lần gần nhất.

Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung nào chưa phù hợp, đề nghị các địa phương và Hội viên kịp thời phản ảnh để điều chỉnh, bổ sung./.

Quay lại