Phát triển du lịch cụm phía đông ĐBSCL-Một số vấn đề đặt ra

18-09-2015
Ngày 14/9/2015, Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 Chương trình liên kết phát triển du lịch Cụm du lịch phía Đông ĐBSCL do Sở VHTTDL Vĩnh Long làm Cụm trưởng đã được tổ chức tại Trung tâm đại tiệc Thiên Long-phường 1, Tp. Vĩnh Long.Các đại biểu nghe báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 Chương trình liên kết phát triển du lịch của Cụm đồng thời thảo luận một số vấn đề liên quan, giải quyết những hạn chế, vướng mắc và bàn bạc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Mua sắm tại điểm tham quan


Bên cạnh những mặt đã làm được như tiết kiệm kinh phí tham gia các sự kiện cho các tỉnh trong Cụm, tạo điều kiện cho các tỉnh có cơ hội quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh mình đồng thời hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác du lịch giữa các tỉnh thì còn tồn tại một số hạn chế chưa giải quyết tốt. Vấn đề nổi bật đó là chưa tạo được sản phẩm du lịch chung, ông Trần Minh Thanh- Phó Giám đốc Sở VHTTDL Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị “việc liên kết giữa các tỉnh là tốt nhưng hiện tại vẫn là “liên kết ngang” chưa đi sâu sản phẩm du lịch liên kết chưa rõ ràng, tài liệu ấn phẩm chưa có, chúng ta còn chậm khi thực hiện nội dung này;chưa có tài liệu để phục vụ cho công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư chung cho các tỉnh trong Cụm”.
Việc in ấn các ấn phẩm du lịch đồng thời xây dựng các tour, tuyến du lịch giữa các tỉnh là rất cần thiết cho việc quảng bá cũng như tạo cầu nối cho các doanh nghiệp du lịch các tỉnh trong Cụm liên kết khai thác các sản phẩm du lịch, sử dụng dịch vụ du lịch của nhau. Bên cạnh đó, việc liên kết doanh nghiệp du lịch các tỉnh còn hạn chế. Cần đẩy mạnh việc liên kết giữa doanh nghiệp du lịch các tỉnh trong Cụm, xây dựng tour tuyến liên kết. Khảo sát các điểm du lịch nổi bật của các tỉnh, xây dựng chương trình du lịch từ đó tổ chức đoàn farmtrip mời các doanh nghiệp du lịch tham gia.


Chụp ảnh tại điểm du lịch


Để phát triển du lịch không chỉ dựa vào tài nguyên du lịch, liên kết vùng mà mỗi tỉnh cần chú ý sự liên kết với các Sở, ban ngành và sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương. Thực tế, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao. Liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh lân cận là cần thiết nhưng ngành du lịch mỗi tỉnh phải có sự liên kết chặt chẽ với các Sở, ban ngành liên quan, có sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân địa phương tạo môi trường thuận lợi để du lịch phát triển./.
Thúy An
Quay lại