Thành tựu đạt được trong liên kết xúc tiến du lịch của cụm duyên hải phía Đông ĐBSCL

12-01-2016
Ngày 08/01/2016, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh và Long An tổ chức cuộc họp trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá công tác liên kết xúc tiến du lịch của cụm năm 2015 tại Nhà Xưa-Thành phố Vĩnh Long.

Cụm trưởng Vĩnh Long đã tổng kết công tác phối hợp thực hiện nhiều sự kiện tham gia xúc tiến chung như:Ngày hội du lịch lần thứ XV - 2015 tại TP.HCM;Du lịch Quốc tế tại Hà Nội - VITM lần III - 2015;Du lịch quốc tế TP.HCM - ITE lần XI -2015;Lễ hội Dừa Bến tre lần thứ IV 2015;Tuần lễ du lịch xanh tại Cần Thơ do BCĐ Tây Nam bộ tổ chức;Tuần Văn hóa Du lịch ĐBSCL tại Hà Nội. Tổng cộng sáu sự kiện lớn mà cụm đã phối hợp xúc tiến với thương hiệu "Năm địa phương, Một điểm đến". Bình quân cứ hai tháng một sự kiện, đó là sự nổ lực rất lớn của các TT.TTXTDL trong cụm nhằm xuất hiện, tiếp cận những đối tác của nhiều thị trường trong và ngoài nước để quảng bá du lịch sông nước miền Tây Nam bộ.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tuy điều kiện về con người, về kinh phí,...tuy có khác biệt nhau nhưng với sự phối hợp nhịp nhàng, trong năm qua Cụm liên kết cũng đã tổ chức khảo sát tuyến điểm của năm địa phương để xuất bản được bản đồ liên kết chung năm tỉnh. Cuộc họp cũng đã định hướng cho những hoạt động trong năm du lịch quốc gia Phú Quốc - Kiên Giang 2016. Đồng thời cũng sẽ tiếp tục phối hợp xuất bản một số ấn phẩm chung của cụm như sách hướng dẩn du lịch, đĩa DVD cho năm tỉnh và tổ chức đoàn famtrip cho các lữ hành Hà Nội, tp.HCM, Cần Thơ và của các tỉnh trong Cụm khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch trên năm địa phương thành một tour du lịch phong phú và liên hoàn trong năm 2016.

Lê Luông.

Quay lại