Tiêu chí bình chọn điểm du lịch tiêu biểu 2015

08-08-2017

I - Nội dung tên gọi:

Điểm Du lịch tiêu biểu ĐBSCL là một nơi đến có tài nguyên du lịch đặc thù và các sản phẩm, dịch vụ du lịch nổi bật của vùng, có khả năng thu hút, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí... của du khách. Điểm Du lịch tiêu biểu ĐBSCL gồm: điểm du lịch tổng hợp; cơ sở lưu trú; di tích văn hóa - lịch sử; đình, chùa; công trình công cộng, công trình kiến trúc nghệ thuật; vườn Quốc gia, vườn sinh thái, điểm sinh thái; làng nghề truyền thống, cơ sở chế biến, cơ sở ẩm thực;....

II - Điều kiện chung:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập;
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét chọn;
 • Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch do địa phương và Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phát động;
 • Đơn vị sở hữu hoặc quản lý điểm đến đề nghị xét chọn điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL nếu là doanh nghiệp phải là Hội viên Hiệp hội Du lịch ĐBSCL.

III - Tiêu chí bình chọn:

Để được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, ngoài việc đáp ứng điều kiện chung, cần phải đạt các tiêu chí sau:

 • Đối với các điểm du lịch tổng hợp:
  • Có diện tích tối thiểu từ 2 ha trở lên;
  • Có số lượng khách đến tham quan hằng năm từ 100.000 lượt trở lên;
  • Có ít nhất 10 loại dịch vụ;
  • Có giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, đề án bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có giá trị tương đương. Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện phải thực hiện theo qui định của pháp luật.
  • Cán bộ quản lý phải qua đào tạo, bồi dưỡng các cấp từ 70% trở lên, nhân viên phục vụ đã qua đào tạo từ 30% trở lên;
  • Có thuyết minh viên đã qua đào tạo theo qui định luật du lịch.
 • Đối với các điểm du lịch văn hóa - lịch sử, tâm linh, sinh thái, công trình công cộng...
  • Có số lượng khách đến tham quan hàng năm từ 30.000 lượt trở lên;
  • Kinh doanh các ngành nghề có điều kiện phải thực hiện theo qui định của pháp luật;
  • Có thuyết minh viên điểm đến.
 • Đối với các điểm du lịch nghĩ dưỡng và các loại hình lưu trú khác:
  • Đang được xếp hạng từ 3 sao trở lên;
  • Công suất phòng đạt bình quân từ 70% trở lên;
  • Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện phải thực hiện theo qui định của pháp luật;
  • Cán bộ quản lý phải qua đào tạo các cấp từ 80% trở lên, nhân viên phục vụ là 70%, trong đó 20% có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.
 • Đối với các điểm phục vụ du lịch khác như: làng nghề truyền thống, cơ sở chế biến, cơ sở ẩm thực,...
  • Có số lượng khách đến tham quan hàng năm từ 30.000 lượt trở lên;
  • Đối với các cơ sở ẩm thực phải đạt doanh thu tối thiểu từ 5tỷ đồng/năm;
  • Kinh doanh các ngành nghề có điều kiện, phải thực hiện theo qui định của pháp luật.

IV - Tổ chức thực hiện:

1 - Hồ sơ đề nghị thẩm định, xét chọn điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL phải có xác nhận của Sở VHTTDL địa phương và gởi về văn phòng Hiệp hội trước ngày 01 tháng 9 hàng năm để hội đồng bình chọn thẩm định, xét chọn và công bố quyết định công nhận vào dịp tổng kết năm.

2 - Thời gian để thẩm định, bình chọn lại điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL là 3 năm kể từ ngày được công nhận lần gần nhất.

3 - Căn cứ đặc điểm của điểm đến, Hội đồng bình chọn điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL sẽ vận dụng linh hoạt các điều kiện chung và tiêu chí trong quá trình thẩm định, bình chọn đảm bảo tính chính xác và yêu cầu phát triển du lịch của vùng.

4 - Tiêu chí này được đăng trên trang thông tin điện tử mdta.com.vn của Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long, có mẫu hồ sơ đề nghị bình chọn đính kèm.

5 - Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung nào chưa phù hợp, đề nghị các địa phương và Hội viên kịp thời phản ảnh để điều chỉnh, bổ sung.

Cần Thơ, ngày 12 tháng 03 năm 2015,
HIỆP HỘI DU LỊCH ĐBSCL

Nơi nhận:
- Sở VH- TT & DL 13 tỉnh, thành (phối hợp);
- UV Ban Chấp hành Hiệp hội du lịch ĐBSCL;
- Hội viên Hiệp hội Du lịch ĐBSCL;
- Lưu VP.

Quay lại