Vĩnh Long có thêm 2 điểm du lịch tiêu biểu của ĐBSCL

24-11-2015
Theo Quyết định số 34-35/QĐ-CTHH vừa được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL ban hành vào ngày 20/11/2015 thì tỉnh Vĩnh Long có thêm 2 điểm du lịch tiêu biểu thuộc khu vực ĐBSCL trong năm 2015.

Đó là điểm du lịch Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (huyện Long Hồ) và điểm du lịch Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm). Cũng theo quyết định của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, thì 2 điểm du lịch tiêu biểu mới này sẽ được ưu tiên quảng thương hiệu, hình ảnh trên Website, các ấn phẩm của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong và ngoài nước.


Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng

Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Như vậy tính đến nay, Vĩnh Long có 3 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL gồm:hai điểm du lịch vừa mới được công nhận và trước đó là Khu du lịch Vinh Sang (huyện Long Hồ).

Tin, ảnh:Minh Tâm

Quay lại