Thứ năm, 17 Tháng 8 2017

Cảnh rợn người ở thánh địa rắn khổng lồ của Việt Nam

2010-01-01 00:00:00
Trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) được ví là thánh địa rắn khổng lồ của Việt Nam với 200 rắn hổ mang chúa bố mẹ và nhiều con non.