Thứ bảy, 13 Tháng 8 2022

Hội nghị xúc tiến giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh

2016-07-06 17:39:22

Đó là hội nghị xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và thành phố Hồ Chí Minh NĂM 2016 do thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với UBND thành phố HCM; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương có liên quan tổ chức tại Khách sạn Rex - quận I - TP.HCM vào ngày 01/7/2016 theo sự chấp thuận của Phó Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Bến Tre tham dự có ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu Tư,... tham dự.
Hội Nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tăng cường tính liên kết giữa ĐBSCL với thành phố Hồ Chí Minh. Bến Tre cũng đã đưa 4 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh cùng danh mục dự án của vùng ĐBSCL như:
1- Dự án "Khu du lịch gắn với di tích căn cứ cách mạng Lạc Địa";qui mô 52ha;vốn đầu tư tùy vào năng lực nhà đầu tư;với mục tiêu tạo bước tiến lớn trong quá trình phát triển du lịch huyện Ba Tri, tạo mối liên kết với các điểm tham quan di tích hiện hữu của huyện nhằm quảng bá di tích lịch sử của huyện;

Ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố HCM chủ trì Hội Nghị (thứ 3 tứ phải sang)

2- Dự án "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre";qui mô 630ha;tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng;với mục tiêu nhằm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì dân, vì nước trên tuyến biển Đông huyền thoại, đồng thời tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, các đầu cầu xuất phát, tiếp nhận vũ khí,... nhằm giáo dục đạo đức về lòng yêu nước, yêu dân tộc, đoàn kết để phát triển du lịch kết hợp giữa về nguốn trải nghiệm và khám phá sinh thái rừng ngập mặn .
3- Dự án "Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Giao Hòa;qui mô 248,51ha;tổng vốn đầu tư 2.362,5 tỷ đồng;
4- Dự án "Đầu tư và kinh doanh hạ tầng Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;qui mô 32ha;tổng vốn đầu tư 240 tỷ đồng.

Lê Luông