Thứ bảy, 13 Tháng 8 2022

Vĩnh Long tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Khmer 2 năm - lần

2016-08-09 18:55:27

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chấp thuận chủ trương cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long 2 năm/lần, thay vì tổ chức mỗi năm một lần như trước đây.

Mục đích của việc thay đổi thời gian tổ chức là nhằm tiết kiệm ngân sách và có thời gian để đơn vị tổ chức và các đơn vị tham gia nâng cao chất lượng các hoạt động của Ngày hội. Mặt khác, Ngày hội được tổ chức 2 năm/lần xen kẽ với Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ sẽ tạo điều kiện cho tỉnh củng cố chương trình, tiết mục tham gia Ngày hội cấp khu vực được tốt hơn.

Đối với năm không tổ chức Ngày hội cấp tỉnh, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện có đông đồng bào Khmer:Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm, thị xã Bình Minh chủ động thỏa thuận, đăng cai tổ chức tại địa phương.
Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long bắt dầu tổ chức thường niên kể từ năm 2010, đến nay đã qua 7 lần tổ chức luân phiên tại các chùa Khmer trong tỉnh. Mỗi đợt tổ chức 2 ngày với các hoạt động:Liên hoan nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer, trưng bày triển lãm hình ảnh, hiện vật về đời sống đồng bào Khmer, Liên hoan ẩm thực truyền thống, thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian…thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia, cổ vũ cho Ngày hội.
 
Tin, ảnh:MINH TRIẾT