CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - DU LỊCH MICE

29-01-2021

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3848/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2020 về việc công bố tiêu chuẩn gia TCVN 13186:2020 Du lịch MICE - Yêu cầu về địa điểm tổ chức MICE trong khách sạn.

Tiêu chuẩn TCVN 13186:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu ASEAN MICE Venue Standard category Meeting room for Hotel, do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MICE là từ viết tắt của hội họp (Meeting), khuyến thưởng (Incentive), hội nghị/hội thảo (Convention/Conference), và sự kiện/triển lãm (Event/Exhibition).

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp đánh giá về địa điểm tổ chức MICE trong khách sạn, cụ thể như sau:

Về cơ sở vật chất (P - Physical Setting) bao gồm: Phòng họp, tiền sảnh, khu vực tiếp tân, khu vực đăng ký, khu vực chờ, phòng giải lao, trung tâm báo chí truyền thông, khu vực ăn uống, khu vực công cộng và cơ sở vật chất khác phục vụ tổ chức hoạt động MICE và bảo đảm an ninh, an toàn, ứng phó khẩn cấp.

Về hệ thống kỹ thuật (T - Technology) bao gồm: hệ thống âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, thiết bị nghe nhìn, hệ thống điện, cung cấp năng lượng, điều hòa không khí, hệ thống Internet-Wifi. Hệ thống kỹ thuật hỗ trợ cho dịch vụ văn phòng và phiên dịch.

Về dịch vụ (S - Service): hoạt động phục vụ hội họp, khen thưởng, hội nghị/hội thảo, sự kiện/triển lãm gắn với quy trình thực hiện dịch vụ, đánh giá chất lượng của đội ngũ nhân viên trong việc tổ chức thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phát triển du lịch bền vững.

Phương pháp đánh giá: đánh giá theo phương pháp chuyên gia, trên cơ sở các yêu cầu của từng tiêu chí, chuyên gia thực hiện đánh giá tại chỗ, với các hoạt động kiểm tra kết hợp với phỏng vấn và xem xét hồ sơ tài liệu. Các yêu cầu có tổng điểm tối đa là 165 điểm. Tổng số điểm tối đa nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất là 96 điểm. Tổng số điểm tối đa nhóm tiêu chí về hệ thống kỹ thuật là З0 điểm. Tổng số điểm tối đa nhóm tiêu chí về dịch vụ là З9 điểm.

Mỗi mức độ yêu cầu được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 3 điểm, Khách sạn được xác định là đạt yêu cầu về địa điểm tổ chức MICE khi tổng điểm đạt từ 76%, tương đương 124/165 điểm trở lên và số điểm của mỗi nhóm tiêu chí đạt trên 60%, tương đương 49/96 điểm trở lên đối với nhóm cơ sở vật chất, 16/30 điểm trở lên đối với nhóm kỹ thuật và 20/39 điểm trở lên đối với nhóm dịch vụ.

(Trần Linh)

vinpearl pq

jw marriott phu quoc emerald bay resort and spa

intercontinental pq long beach resort

movenpich resort

Quay lại