Thứ hai, 16 Tháng 9 2019

Vĩnh Long: Đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới

2015-08-17 16:23:40

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc ban hành kế hoạch hành động nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, qua đó phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của du lịch Vĩnh Long, đồng thời huy động thêm các nguồn lực khác để phát triển du lịch tỉnh nhà trong thời gian tới.


Du khách đến Vĩnh Long tăng sẽ góp phần tăng doanh thu du lịch hàng năm. Trong ảnh, du khách quốc tế tham quan nhà bếp của hộ dân ở cù lao An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long.

Cụ thể, thời gian tới quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Long là tiếp tục nâng cao chất lượng các cơ sở vật chất, dịch vụ, nguồn lao động hiện có để phục vụ tốt nhu cầu của du khách, đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án phát triển du lịch Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Duy trì lượng khách du lịch tăng bình quân hàng năm từ 7 – 9%, doanh thu tăng 15%/năm. Qua đó, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, theo phương châm:Du lịch Vĩnh Long là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”;góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm cho người lao động, xóa đói, giảm nghèo.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực trong xã hội vào sự phát triển du lịch, đảm bảo hoạt động du lịch phát triển mang tính bền vững và theo hướng chuyên nghiệp.
 
Tin, ảnh:Minh Triết  (Theo QĐ số 1392/QĐ-UBND ngày 7/8/2015)