CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TIẾP TỤC ĐƯỢC GIẢM TIỀN ĐIỆN

10-06-2021

intercontinental pq long beach resort

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện.

Tiếp tục chia sẻ với những khó khăn của khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng chống COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3.

Ngày 03/6/2021, Bộ Công Thương đã có văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL gửi Sở Công thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 3.

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện bao gồm: (1) cơ sở lưu trú du lịch; (2) các cơ sở cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19; (3) cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nghiễm, đã nhiễm COVID-19, cụ thể như sau:

Giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất cho các cơ sở lưu trú du lịch theo Quy định tại Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản có liên quan.

Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện; trong đó:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nghiễm, đã nhiễm COVID-19.

- Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021. Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện, việc áp dụng giá bán điện thực hiện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT hoặc quy định khác thay thế.

Như vậy đây là lần thứ 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch, cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Mặc dù EVN cũng gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng trên tinh thần tích cực hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiếp thêm sức mạnh, tạo động lực để các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục duy trì hoạt động, vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng chung tay chiến thắng dịch bệnh COVID-19./.

(Trần Linh)

Quay lại